English

Công ty chúng tôi thành lập đơn vị kinh doanh trong năm 1999 với chức năng xuất khẩu và phân phối hóa chất phụ gia và cao su tổng hợp cho PVC và Công nghiệp Cao su .

Xem thêm
Partners